معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با تاکید بر حفظ و شناخت معماری معاصر ایران از تلاش این معاونت برای شناسایی، ثبت و صیانت از آثار ارزشمند معماری امروزی در قالب میراث معماری معاصر خبر داد. در افتتاحیه همایش ملی «میراث معماری معاصر ایران» که به همت گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر فرهنگستان با حضور معاون میراث فرهنگی، امروز دوشنبه 10 آبان ماه برگزار شد. وی در مجتمع فرهنگی هنری آسمان گفت: در کشور بیش از 34 هزار اثر به ثبت ملی رسیده است که برخی از این آثار در قالب «میراث معماری معاصر» به ثبت رسیده است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: وزارت میراث فرهنگی در خصوص معماری و شهرسازی معاصر دو وظیفه ملی برعهده دارد: اولا; با شناخت و ثبت آثار ارزشمند معماری تاریخی، زمینه شناسایی و شناخت ارزش ها، شاخص ها و معیارهای این معماری اصیل و اصیل را برای نسل کنونی و تداوم ارزش ها و غنا بخشیدن به معماری امروز فراهم کند.

دارابی درباره وظیفه دوم وزارتخانه خود گفت: با شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند معماری امروزی در قالب میراث معماری معاصر، فرصتی برای شناخت و بهره مندی نسل های آینده فراهم کند. تلاش مطلوب در این راه مستلزم پشتوانه علمی، دانشی و معرفتی از گذشته و حال است تا میراث نسل حاضر برای نسل های آینده باقی بماند.

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در توصیف نسل کنونی گفت: از یک سو در کشور و از ابتدای قرن گذشته تلاش های گسترده ای با همکاری مجامع جهانی برای شناخت، ثبت و معرفی صورت گرفته است. آثار معماری ارزشمند گذشته آن. با خواندن و روایت آن زمینه ای برای تداوم و غنای معماری معاصر فراهم کنید. و از طرفی سعی کرد آثار معماری خود را به جا بگذارد که باید در مورد هویت و ویژگی های آن بحث کرد.

وی تصریح کرد: معماری در طول تاریخ همواره مظهر ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، هنری، مذهبی و اقتصادی جوامع بوده است و معماری معاصر همچنان شاهد این ویژگی ها در دوران معاصر است. در واقع این روح زمانه ماست که در آیینه معماری معاصر متجلی و متبلور شده است.

دارابی تصریح کرد: حفظ و شناخت این معماری به عنوان میراث فرهنگی برای نسل های آینده چالشی پیچیده است. تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما رسیدن به توافق جمعی در خصوص مفاهیم، ویژگی ها، شاخص ها و در نتیجه مصادیق آن دشوار است.

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور بر ضرورت انجام اقدامات همه جانبه برای ثبت برخی از آثار معماری معاصر در فهرست آثار ملی تاکید کرد و افزود: هسته اصلی فرآیندهای مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی است. فهرست‌ها چارچوب‌های قانونی و قانونی هستند و پشتیبانی و تضمین می‌کنند که فرآیند را نه تنها سیستماتیک بلکه با استانداردهای بین‌المللی سازگار می‌کنند.

وی تاکید کرد: شناخت اهمیت فرهنگی آثار معماری اغلب موضوعی ظریف و پیچیده است که از یک سو نیازمند همفکری کارشناسان و از سوی دیگر با جامعه است. در واقع ثبت معماری معاصر در فهرست آثار ملی مستلزم شناخت بافت زمانی و ماهیت در حال تحول این آثار است. معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور یادآور شد: شناخت معماری معاصر برای درک تغییر فلسفه های طراحی و فناوری های ساخت آن اجتناب ناپذیر است. بنابراین ارزیابی این آثار برای قرار گرفتن در فهرست آثار ملی مستلزم شناخت سیر و روند معماری و نوآوری های مرتبط با آن در دوران معاصر است.

دارابی بیان کرد: انتظار می رود قرار گرفتن آثار معماری معاصر در فهرست آثار ملی کشور صرفا اقدامی در زمینه شناسایی این آثار نباشد، بلکه تلاشی برای بازخوانی و ثبت روایت معماری ایرانی در دوران معاصر باشد. عصر. وی ابراز امیدواری کرد که همایش ملی «میراث معماری معاصر ایران» بستر مناسبی برای شناخت و ثبت آثار معماری امروز در فهرست آثار فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *