به گزارش توریست مگ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه تشکیل دبیرخانه هلدینگ گردشگری شهرداری تهران گامی در جهت ایجاد سازمان گردشگری است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، شهردار تهران رسا پیگیر تاسیس این سازمان است و این سازمان باید تا پایان برنامه چهارم ایجاد شود. وی در خصوص ایجاد در نهایت سازمان گردشگری در شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تشکیل این سازمان یکی از خواسته های شورای شهر در برنامه های سوم و چهارم بوده است، گفت: زیرساخت ها و ماموریت های مهمی در حوزه گردشگری وجود دارد. شهر تهران متأسفانه در شهرداری تهران هنوز متولی مشخصی برای این حوزه نداریم و مسائل گردشگری به صورت پراکنده در شهرداری تهران پیگیری می شود و این در شرایطی است که شهرداری تهران زیرساخت های خوبی مانند خانه موزه، باغ موزه، تفریحی دارد. مراکز و مراکز توریستی و… داریم

وی با اشاره به تعداد زیاد مجموعه های فرهنگی در شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران نیاز به ایجاد سازمان گردشگری دارد و برای تحقق این خواسته در ابتدا شورای شهر تصویب کرد که شورای سیاستگذاری به ریاست شهردار تهران برای فرهنگی تعیین شود. مجتمع ها حداقل در حوزه خانه و باغ موزه ها باید سیاست واحدی انجام شود که محقق شد و دارند کار می کنند. به گفته عضو شورای شهر تهران، در خصوص سازمان گردشگری، شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که برای گام برداشتن در راه تشکیل سازمان گردشگری، گروه های ماموریت گردشگری را تحت یک سیاست واحد قرار دهد. که بعداً به سمت ایجاد ساختار خواهد رفت و به همین دلیل فعلاً دبیرخانه ای برای سیاست گذاری واحد تحقق گردشگری تشکیل دادند که دبیرخانه آن به اراضی عباس آباد سپرده شده است.

ماندری پور ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، شهردار تهران به صورت جدی پیگیر تاسیس این سازمان است و باید تا پایان برنامه چهارم این سازمان ایجاد شود. وی با بیان اینکه برای ایجاد این سازمان باید یک مسیر را طی کرد و برای یکپارچگی و یکپارچگی تشکل ها باید مسیر دوگانه ای را طی کرد، افزود: واقعیت این است که اگر از ابتدا می خواستیم تشکیلاتی ایجاد کنیم مسیر راه می رفت. نرم تر و بهتر از آنچه می خواستیم بوده اند. برای اتحاد سازمان ها و معاونت هایی که ماموریت های گردشگری را بر عهده دارند و هر کدام زیرمجموعه معاونت های مختلف هستند.

این کار دشوارتر است و باید مرحله به مرحله انجام شود و در گام اول دبیرخانه ای تشکیل شده تا مجموعه های گردشگری در این دبیرخانه به ریاست شهردار تهران به یک سیاست واحد برسند و روند کار را مشخص کنند. ادغام این شرکت ها و سازمان ها. رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تشکیل سازمان گردشگری در برنامه سوم محقق نشد و بیم آن می رود که در برنامه چهارم نیز مورد بی توجهی قرار گیرد. گردشگری است. برنامه چهارم توسعه شهر تهران برای سال های 1400 تا 1404، راهبردها و برنامه های عملیاتی شهرداری تهران را مشخص کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *