به گزارش توریست مگ، رئیس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آموزش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: موسسات آموزشی موظفند قبل از شروع هر دوره، فهرست کامل مدرسین اعم از متقاضیان مجوز جدید و معلمان دارای مجوز قبلی را به اطلاع ادارات کل استانی مربوطه برسانند.

به گفته قاسمی، مسئولیت نظارت بر فعالیت این افراد در موسسات دارای مجوز بر عهده ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها است و هرگونه سوء استفاده احتمالی در چارچوب مصوبه مذکور بررسی و اقدام مقتضی انجام خواهد شد.

رئیس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آموزش گردشگری ادامه داد: ادارات کل استان ها موظفند اطلاعات مدرسان دارای مجوز در هر دوره را در قالب گزارش های دوره ای به دفتر مطالعات گردشگری، آموزش و برنامه ریزی منعکس کنند.

به گفته وی، شروع دوره منوط به ارسال لیست اساتید مربوطه به تفکیک هر دوره در هر موسسه به دفتر مذکور است.

رئیس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آموزش در خصوص بند 2 این بخشنامه اظهار داشت: به منظور تسهیل در رسیدگی به درخواست های متقاضیان تدریس در مؤسسات آموزشی، تا اطلاع ثانوی تصویر درخواست امضا شده متقاضیان نیز می باشد. در صورت تایید معلم مسئول موسسه آموزشی پذیرفته می شود. و هرگونه سوء استفاده احتمالی در این خصوص باعث ابطال مجوز موسسه می شود.

قاسمی در خصوص بند 3 این بخشنامه گفت: با هدف تسهیل و تسریع در روند برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و کاهش روند اداری، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اعتبار مجوز دوره ها برای مؤسسات سه سال است و مؤسسات آموزشی موظفند در هر مرحله مراتب را به اطلاع ادارات کل استان ها برسانند.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل و آیین نامه آموزشی، هر معلم تنها در دو رشته با آزمون جامع می تواند مجوز اخذ کند و موسسات آموزشی موظفند از به کارگیری متقاضیان بیش از دو رشته برای تدریس موضوع این بند خودداری کنند.

به گفته قاسمی، بر اساس بند آخر این بخشنامه، کلیه مدارک ارسالی مربوط به معلمان و مؤسسات آموزشی از جمله تأیید امضای درخواست معلم موضوع بند 2 این بخشنامه برای صدور هرگونه مجوز به تحصیل، آموزش و پرورش و دفتر برنامه ریزی گردشگری، باید به دقت توسط مقامات بررسی شود. و کارشناسان آموزش و پرورش اداره کل استان تایید صلاحیت و تایید شوند.

وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه از تاریخ صدور به مدت یک سال به صورت آزمایشی صادر می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن ادامه خواهد داشت. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *